Pääsiäisviikolla saimme olla toteuttamassa Portugalin ensimmäisen Youth Kairos-kurssin Lissabonissa Vida Abudante Igreja Crista -seurakunnan tiloissa. Kurssille osallistui 21 nuorta kolmesta eri paikallisseurakunnasta, ja fasilitaattoritiimiin kuului minun ja Romaniasta tulleen Adrian Bratosinin lisäksi kolme paikallista fasilitaattoria. 
 
Oli inspiroivaa jälleen kerran nähdä Youth Kairoksen vaikutus nuoriin, miten neljän päivän aikana ymmärrys Jumalan missiosta sai syventyä ja osallisuus Jumalan suunnitelmassa konkretisoitui. Nuorten luovuus tuli esiin erilaisten aktiviteettien kautta, ja kasvuryhmissä käydyt keskustelut nostivat esille kaipauksen elää elämää, jolla on tarkoitus. Rukous saavuttamattomien kansojen puolesta oli myös yksi viikon kohokohtia, ja yksi nuori kertoikin, miten hänen silmänsä olivat avautuneet näkemään tämän maailman uudella tavalla.
 
Viimeisenä päivänä kurssin nuorin osallistuja (12-vuotias) kertoi, miten hän nyt ymmärtää sen, että Jumala haluaa käyttää hänen unelmiaan Jumalan kunniaksi. Toinen nuori kuvasi kuinka hän nyt ymmärtää paremmin Jumalan suunnitelmaa ja tarkoitusta omassa elämässään. Kolmas nuori kertoi siitä, kuinka hänen silmänsä avautuivat näkemään sen, miten Jumalan missio saa olla elämämme keskipisteenä.
 
Nämä olivat henkilökohtaisesti minulle tärkeitä muistutuksia siitä, että meidän ei tulisi koskaan aliarvioida nuoria ja sitä, miten paljon he voivat vaikuttaa. Nuorilla on erityinen rooli Jumalan missiossa, ja Raamatusta voimme nähdä miten Jumala kutsui monia hyvinkin nuorena. Hyvä esimerkki tästä on Samuel, Jumala kutsui hänet mobilisointiin mukaan jo nuorena poikana.
 
Uskon että saamme nähdä vielä hyviä asioita tapahtuvan nuorten mobilisoinnin saralla Euroopassa!
 
 
Timo Raassina